O databázi

Viaticum je databáze pozdně středověké cestopisné literatury zpracovávající informace o návštěvnících českých zemí v pozdním středověku a písemných dílech, která reflektují jejich cestovatelskou zkušenost. V současné době shromažďujeme data týkající se zemí Koruny české (tedy Českého království, Moravského markrabství, slezských knížectví, Horní a Dolní Lužice) od počátku 14. století až po začátek 16. století. Databázi tímto vymezením ovšem neuzavíráme a počítáme s možností jejího budoucí rozšíření o další lokality a s posunem datačních mezníků.

Databáze je organizována dle dvou základních oblastí (Cestovatelé, Místa), v nichž je možné vyhledávat požadované informace. Pro všechny tyto oblasti platí, že filtr prohledává všechny varianty jmen a názvů, které jsou přiřazeny každému heslu. V současné době itineráře cestovatelů obsahují pouze výsek z celé cesty, který se týká prostoru zemí Koruny české.

Záložka Cestovatelé umožňuje filtrovat historické aktéry pozdně středověkého cestování, přičemž k dohledání jsou jak samotní cestovatelé, tak autoři příslušných textů. V některých případech se totiž nejedná o identickou osobu. Tato záložka rovněž disponuje soupisem pramenné a sekundární literatury. Pokud je to možné, tyto texty jsou k dispozici v plném znění.

Místa obsahují soupisy všech uskutečněných cest do dané lokality a zároveň umožňují studovat konkrétní pramenné popisy. Záložka obsahuje všechny varianty místních jmen, které se ve shromážděných itinerářích nalézají.

Mapové vyobrazení na úvodní straně podává přehled jednotlivých cest v určitém časovém úseku. Časová osa umožňuje filtrovat data upřesněním datace cest. Zároveň je možné na mapu vynést konkrétní cesty.

Databáze vznikla v Centru medievistických studií AV ČR a UK v Praze, odpovědnými redaktory datového obsahu jsou Vojtěch Bažant a Jaroslav Svátek, případné chyby a nedostatky aplikace padají na Sama Zajíčka.

Vítáme jakékoliv připomínky k obsahu databáze, upozornění na nedostatky či chybějící data. Oslovte nás na mailových adresách: bazant@flu.cas.cz, svatek@flu.cas.cz.

Tato databáze vznikla v rámci projektu Grantové agentury České republiky P405/12/G148 „Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období“.