Viaticum. Databáze návštěvníků českých zemí

Viaticum je databáze pozdně středověké cestopisné literatury zpracovávající informace o návštěvnících českých zemí v pozdním středověku a písemných dílech, která reflektují jejich cestovatelskou zkušenost.


Tato databáze vznikla v rámci projektu Grantové agentury České republiky P405/12/G148 „Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období“.